Profily členů

• Alimpek spol. s r.o.

• Europasta SE

• Jednota, spotřební družstvo

• Jihočeský vědeckotechnický park

• KIII spol. s r.o.

• Pekařství a cukrářství Kodádek spol. s r.o.

• Pekařství Nodes spol. s r.o.

• Peta Bohemia spol. s r.o.

• Polanských spol. s r.o.

• Pekárna Suchdol v.o.s.