Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park

Vznik „značky“ Jihočeský vědeckotechnický park – zkráceně JVTP se datuje do roku 2004, kdy na základě dohody mezi Jihočeskou univerzitou (JU), Jihočeským krajem (JK) a Jihočeskou agenturou pro inovační podnikání, o.p.s. (JAIP) byl vytvořen organizační rámec JVTP.

Hlavním cílem JVTP je systematicky a efektivně podporovat inovační procesy, inovativní a technologicky orientované záměry a projekty v rámci regionu Jihočeského kraje.

V roce 2006 Jihočeská univerzita realizovala Projekt s názvem: I. ETAPA KONCIPOVÁNÍ VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU ČESKÉ BUDĚJOVICE. V kampusu Jihočeské univerzity vyrostla budova s vybavenými kancelářemi, laboratořemi a technologickou halou, která je dnes již plně obsazena. Správcem této budovy je JAIP.

Již při realizaci této první etapy bylo jasné, že kapacita nabízených prostor kanceláří, laboratoří a technologické haly nebude dostatečná a od samého počátku se počítalo s tím, že bude následovat druhá etapa výstavby - rozvojová etapa, ve které bude dosaženo prahové velikosti JVTP. Ta je dle zkušeností Svazu vědeckotechnických parků 3000m2.

Protože také Jihočeský kraj chápe inovace a podporu všech aktivit s nimi souvisejících, jako klíč k hospodářskému růstu, k ochraně životního prostředí a k vytváření nových pracovních míst v regionu, stal se zakladatelem a stoprocentním akcionářem společnosti s názvem Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP, a.s.).

JVTP, a.s. stojí na počátku své cesty a čeká ho nelehký úkol - realizovat projekt Rozvoj JVTP Etapa IIA , jehož cílem je vybudování infrastrukturních a technologických kapacit a zdrojů navazujících na I. etapu JVTP. Vznikne tak prostředí, které bude nabízet nově vzniklým firmám, technologicky orientovaným firmám, firmám spolupracujícím s JU, vědeckovýzkumnými organizacemi i ostatními VŠ v regionu vhodné prostory kanceláří, laboratoří, technologických hal za zvýhodněné ceny.

Ředitelem společnosti JVTP, a.s. se stal Mgr. František Mlčák, který v této funkci uplatňuje své dosavadní bohaté zkušenosti z předchozího profesního života, kdy zastával vedoucí pozice v úřadech státní správy, krajského soudu a následně působil také jako ředitel významné jihočeské akciové společnosti.

 

FotoJe tedy zkušeným manažerem, který ve spolupráci se všemi partnery zapojenými do projektu JVTP v obou etapách bude pracovat na tom, aby se Jihočeský vědeckotechnický park stal symbolem regionálního rozvoje. Aby se tak stalo, nastínil nám pan Mlčák při našem rozhovoru, jaké úkoly jeho firmu v blízké i vzdálenější budoucnosti čekají. V následujících dvou letech je hlavní náplň činnosti JVTP, a.s. jasná – výstavba nového objektu JVTP. Jde o rozsáhlý investiční projekt s předpokládaným rozpočtem kolem 170 mil Kč a jeho realizace nebude jednoduchou záležitostí.

Pan ředitel si je, ale vědom, že vybudovat moderní prostory kanceláří, laboratoří či technologických hal nestačí. Již v průběhu výstavby bude druhá část aktivit nasměrována do budoucnosti. Je třeba provést osvětu mezi firmami, především malými a středními, které jsou cílovou skupinou pro zasídlení v nově vznikajících prostorech, vysvětlit podnikatelům co je to vědeckotechnický park, jaké služby nabízí, jaké možnosti, výhody, příležitosti může spolupráce s JVTP přinést.

A jaké to jsou?
Prvotní službou je nabídka vybavených prostor za zvýhodněné ceny především díky tomu, že je projekt spolufinancován z Evropských strukturálních fondů a výše dotace bude činit 75 % způsobilých nákladů.

Mezi další služby, které je důležité uvést, patří podpora spolupráce mezi univerzitou, VŠ, výzkumnými organizacemi na straně jedné a podniky na straně druhé, pomoc podnikatelům při získávání dotací, podpora účasti inovačních firem a výzkumných organizací v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, asistence při zprostředkování transferu technologií, zprostředkování poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví a tvorbě podnikatelských plánů nově vznikajícím firmám. Dále informační podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a také pořádání odborných kurzů a školení, jiných vzdělávacích akcí.